Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce;
Przedszkole w Wólce
Punkt Przedszkolny w Młodziejewicach

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wykaz podręczników obowiązujących

w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce

w roku szkolnym 2017/2018

 

Wólka 20.06.2017 r.

Klasa I

 

Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 1.  

Nasz Elementarz *

Podręcznik cz. 1 i 2

 

Maria Lorek

MEN

MEN

 1.  

Nasze ćwiczenia *

Cz. 1,2,3,4

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

MEN

 1.  

New English Adventure 1 * (podręcznik wieloletni oraz zeszyt ćwiczeń)

Tessa Lochowski, Cristina Bruni,

Konsultacja: M. Bogucka

Pearson

819/1/2017

 1. 4.     

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podręcznik i karta pracy do religii dla klasy I

Red.ks.prof.

J.Szpet

D.Jackowiak

Święty Wojciech

AZ-11-01/10-PO-1-11

 1. 5.     

,,ABC Deutsch neu“

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1

 

 

 

 

M.Kaszubska

E.Krawczyk

L. Zastąpiło

 

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

789/1/2017

 

 

*Podręczniki Nasz Elementarz, Nasze ćwiczenia i do Języka angielskiego otrzymują rodzice bezpłatnie w szkole.

Podręcznik do Religii i Języka niemieckiego zakupuje rodzic.

 

Klasa II

Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 1.  

Nasza Szkoła – podręcznik część 1, 2*

Maria Lorek,

Monika Zatorska

MEN

MEN

 1.  

Nasza Szkoła Matematyka – podręcznik cz. 1,2*

Agata Ludwa

Współpraca Maria Lorek

MEN

MEN

 1.  

Nasze ćwiczenia – ćwiczenia zintegrowane część 1,2,3,4*

 

MEN

MEN

 1.  

Nasze ćwiczenia – matematyka

 część 1,2,3,4*

 

MEN

MEN

 1. 5.     

„ Kochamy Pana Jezusa”-podręcznik + karty pracy

Red.ks.prof.

J.Szpet

D.Jackowiak

Święty Wojciech

AZ-12-01/10-PO-01/12

 1. 6.     

,,ABC Deutsch“ Nowa edycja

Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy 2

 

„ABC Deutsch 2“ Materiały ćwiczeniowe dla klasy 2.

 

M.Kaszubska

E.Kawczyk

L. Zastąpiło

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

415/2/2013/2015

 1.  

New English Adventure 2 (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń) *

Viv Lambert, Anne Worrall

Pearson

680/2/2015

 

 

*Podręczniki Nasza Szkoła, Nasze ćwiczenia i do Języka angielskiego otrzymują rodzice bezpłatnie w szkole.

Podręcznik do Religii i Języka niemieckiego zakupuje rodzic.

 

KLASA III

 

Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 1.  

Nasza Szkoła – podręcznik część 1, 2*

Maria Lorek,

Monika Zatorska

MEN

MEN

 1.  

Nasza Szkoła Matematyka – podręcznik cz. 1,2*

Agata Ludwa

Współpraca Maria Lorek

MEN

MEN

 1.  

Nasze ćwiczenia – ćwiczenia zintegrowane część 1,2,3,4*

Ewa Hryszkiewicz

Małgorzata Ogrodowczyk

Barbara Stępień

Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

MEN

 1.  

Nasze ćwiczenia – matematyka

 część 1,2,3,4*

Krystyna Bielenica

Maria Bura

Małgorzata Kwil

Nowa Era

MEN

 1. 5.     

„Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik + karty pracy

Szpet Jan, Jackowiak Danuta

Święty Wojciech Poznań

AZ-12-01/10-Po-01/13

 1. 6.     

„ABC Deutsch“ Nowa edycja. Podręcznik do języka niemickiego dla klasy 3.

„ABC Deutsch 3“. Materiały ćwiczeniowe dla klasy 3.

M.Kozubska

E.Krawczyk

L.Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

415/3/2014/2016

 1.  

New English Adventure 3 *

+  zeszyt ćwiczeń

A.Worrall Konsultacja: Mariola Bogucka

Pearson

680/3/2015

           

    

*Podręczniki Nasza Szkoła, Nasze ćwiczenia i do Języka angielskiego otrzymują rodzice bezpłatnie w szkole.

Podręcznik do Religii i Języka niemieckiego zakupuje rodzic.

 

KLASA IV

Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

„Nowe Słowa na start”  
podręcznik

 

+ zeszyt ćwiczeń kl.IV

A.Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

Autor zbiorowy

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

3.

„Matematyka z plusem” podręcznik dla klas IV Ćwiczenie część 1 i 2*

M.Dobrowolski 

M.Jacewicz

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

4.

Jestem Chrześcijaninem

ks.prof. J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

AZ-21-01/10-PO-1/11

5.

Lekcja muzyki

Podręcznik dla klasy IV *

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

6.

,,Mach mit! Neu 1“ Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy IV

 

„ Mach mit! neu 1“ Materiały ćwiczeniowe dla klasy IV

M. Materniak

H.Wachowska

Wydawnictwo Szkolne PWN

809/1/2017

7

English Class A1

Podręcznik + ćwiczenia

S. Zarvas

C.Bright

A.Tkacz

Pearson

W trakcie procedury MEN

8.

„Tajemnice przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej*

 

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Nowa Era

W trakcie procedury MEN

„Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń klasa IV, część 1i 2*

 

Jolanta Golanko,

Urszula Moździerz,

Joanna Stawarz

Iwona Wróbel

Nowa Era

W trakcie procedury MEN

10.

„Lubię to” podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy czwartej szkoły podstawowej*

Michał Kęska

Nowa Era

 

11.

Wczoraj i dziś. Klasa 4.

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej V*

G.Wojciechowski

B. Olszewska

W.Surdyk-Fertsch

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

12.

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych*

L.Łabecki,

M.Łabecka

Nowa Era

295/2010/2014

 

* Podręcznik do Religii i Języka niemieckiego zakupuje rodzice. Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole.

 

KLASA V

Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

„Słowa na start”  
cz. 1

 

„Słowa na start”  
cz. 2

 

+ zeszyt ćwiczeń

Marlena Derlukiewicz

 

 

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

338/4/2013/2015

 

 

338/3/2013/2015

3.

Matematyka z plusem

Podręcznik + ćwiczenia cz. 1 i 2

M.Dobrowolski

M.jacewicz

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

773/2/2016

4.

Wierzę w Boga

ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

AZ-21-01/10-PO-1/11

5.

,, I gra muzyka”

Podręcznik dla klasy IV-VI *

 

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

569/2012/2015

6.

,,Mach mit! 2“

Podręcznik  do j.niemieckiego dla klasy V

 

„Mach mit! 2“. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy V.

 

M. Materniak-Behrens

H.Wachowska

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

375/2/2013

7.

„Tajemnice Przyrody” podr.do przyrody dla klasy V *

 

J.Ślósarczyk

R.Kozik

F.Śzlajfer

Nowa Era

399/2/2013/2015

„Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń klasa V część 1 *

 

J. Golanko,

D. Marszał,

U. Moździeż

T.Paczkowska

J.Stawarz

Nowa Era Spółka

z o.o.

 

9.

„Lubię to” Podręcznik do zajęć komputerowych do klasy 5.

M. Kęska

Czarny Kruk sp.j.Agencja Wzdawnicyo-Reklamowa

729/2/2016

10.

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V *

G.Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z o.o.

443/2/2013

11.

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do techniki *

L.Łabecki,

M.Łabecka

Nowa Era

295/2010

12.

DISCOVER ENGLISH 2

(podręcznik + ćwiczenia) *

Jayne Wildman, Izabella Hearn, Konsultacja: Mariola Bogucka

Pearson

402/3/2011/2015

 

* Podręcznik do Religii i Języka niemieckiego zakupuje rodzice. Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole.

 

KLASA VI

Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 1. 1.

„Słowa na start”  
cz. 1

 

„Słowa na start”  
cz. 2

 

+ zeszyt ćwiczeń

Marlena Derlukiewicz

 

 

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

338/5/2014/2016

 

 

338/6/2014/2016

 1. 2.

Matematyka z plusem

Podręcznik + ćwiczenia cz. 1 i 2

M.Dobrowolski

M.Jacewicz

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

773/3/2016

 1. 3.

„Wierzę w Kościół” podręcznik dla ucznia klasy VI

ks.prof. J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

AZ-23-01/10-PO-2/13

 1. 4.

,, I gra muzyka”

Podręcznik dla klasy IV-VI

 

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

569/2012/2015

 1. 6.

„Tajemnice Przyrody” podręcznik dla klasy VI

 

J.Stawarz,

M.Mańska

M. Marko-Wołowska

D.Marszał

M.machnacz

Nowa Era Spółka

z o. o.

399/3/2014/2015

„Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń, klasa VI, część 1

 

J. Stawarz,

F. Szlajfer,

H. Kowalczyk

Nowa Era Spółka

z o. o.

 

 1. 5.

„Mach Mit! 3“ podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI.
„Mach Mit! 3“ zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy VI

Joanna Sobańska-Jedrych Halina Wachowska

Wyd. Szkole PWN

375/3/2014

 1. s9.

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa do klasy VI

G. Wojciechowski

Nowa Era Spółka

 z o. o.

443/3/2014

10.

Podręcznik z ćwiczeniami „Jak To Działa” Technika

L.M.Łabędzcy

Nowa Era

295/2010

11.

Discover English 3 (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń)

Jayne Wildman

Konsultacja: Mariola Bogucka

Pearson

402/4/2011/2015

12.

„Lubię to” Podręcznik do zajęć komputerowych

M.Kęska

Nowa Era

729/3/2016

 

* Podręcznik do Religii i Języka niemieckiego zakupuje rodzice. Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole.

 

KLASA VII

Lp.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 1.  

„Nowe Słowa na start” Podręcznik + zeszyt ćwiczeń kl. 7

M. Chmiel

J. Kościerzyńska

M. Ginter

J. Kuchta

 

Nowa Era

 

 

 

 

 1.  

Matematyka z plusem

Podręcznik + ćwiczenie

M.Dobrowolski

M.Jacewicz

M.karpiński

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

780/4/2017

 1. 3.     

„Spotkanie ze słowem” *

ks.prof. J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

 

 1.  

„Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej

 

M. Gronell

G. Kilbach

Nowa Era

 

 1.  

„www-weiter_deutsch 1“. Podrecznik do języka niemieckiego dla klasy 7. Kurs kontunuacyjny

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

Wyd. Szkole PWN

794/1/2017

 1.  

„Wczoraj i dziś” Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

Nowa Era

 

 1.  

English Class A2 (podręcznik + ćwiczenia)

B. Hastings

S. McKinley

A.Tkacz

Pearson

840/4/2017

 1.  

„Lubię to” Podręcznmik do zajęć komputerowych

M.Kęska

Nowa Era

 

 1.  

Plastyka

 

 

 

 1.  

Fizyka

 

 

 

 1.  

Chemia

 

 

 

 1.  

Biologia

 

 

 

 1.  

Geografia

 

 

 

 

* Podręcznik do Religii zakupuje rodzice.

 Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole.

szkoła