Klasa

V a

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Wychowawca: Marta Pazderska