Klasa

V b

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Wychowawca: Alicja Drzewiecka