Klasa

VIII

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Wychowawca: Małgorzata Wrotecka