Klasa

I b

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Wychowawca: Nina Gawron