Klasa

III

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Wychowawca: Iwona Kościuszko