AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce
Przedszkole w Wólce

Kadra

Piotr Kowalski

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

Agnieszka Danyluk

Funkcja: Nauczyciel

Wicedyrektor

Genowefa Wysokowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy

Nina Gawron

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy

Ewa Miętkiewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy

Iwona Kościuszko

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy

Aleksandra Grylewicz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego

Ilona Szkudlarek

Funkcja: Nauczyciel

Marta Pazderska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy

Alicja Drzewiecka

Funkcja: Wychowawca

Marek Ficner

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy

Ewa Grabarczyk

Funkcja: Bibliotekarz, Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy

Małgorzata Wrotecka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy

Józef Sikorski

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Adam Nyszler

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

nauczyciel muzyki

Magdalena Sucholas

Funkcja: Pedagog

pedagog szkolny,

Halina Ścięgaj

Funkcja: Logopeda

logopeda

Maria Hodak

Funkcja: Nauczyciel

Izabela Malik

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Rewers

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Radecka

Funkcja: Nauczyciel

Anna Machowska

Funkcja: Nauczyciel

Wiesława Woźniak

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Szeniawska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel przedszkola
szkoła