AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce
Przedszkole w Wólce

Kadra

Małgorzata Wrotecka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język polski, lekcja wychowawcza

wychowawca klasy

szkoła